+90 (850) 515 0 550 info@ecomac.com.tr

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm çevre ve insan açısından büyük önem arz eder. Tabii kaynaklar sonsuz değildir ve bir gün tükenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynakların kullanımı dikkatlice yapılmalıdır ve tekrar kullanılabilcekse geri dönüşümü sağlanmalıdır.

Geri dönüşümde amaç; kaynakların gereksiz bir şekilde kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanarak atık çöp miktarının azaltılması ve enerji israfının önlenmesi olarak düşünülmelidir. Atık miktarının azalması ile birlikte çevre kirliliği ciddi boyutlarda azalacak bununla doğru orantılı olarak canlı sağlığı tehlikeye girmeyecektir. Tüm bunların sağlanabilmesi için bilinçli atık toplama önemlidir. Geri dönüşüm için yetkili toplayıcılardan geri dönüşüm kutuları temin edilerek daha yaşanılabilir bir dünya için önemli bir adım atılmalıdır. Geri dönüşüm ekonomiye ve geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Geri dönüşüm:

Doğal kaynak kullanımı en aza indirerek enerji israfının ciddi boyutlarda önlenmesini sağlar.

Çevre kirliliğini kontrol altında tutar ve en aza indirir.

İnsan sağlığına zararlı olabilecek atık maddelerin tekrar kullanıma kazandırılması sağlanır ve tehlikeyi önler.

Ambalaj atıklarınızı çöpe atmayın! Unutulmamalıdır ki her atık çöp değildir; her biri birer kazanım, geleceğe yatırımdır. Geleceği düşünün ve geri dönüştürün…