+90 (850) 515 0 550 info@ecomac.com.tr

ATIK PİLLLERİN ÖNEMİ

ATIK PİLLLERİN ÖNEMİ

Piller,  yaşamı kolaylaştıran, taşınabilir bir enerji kaynağıdır. Teknolojik cihazların gelişimi ile beraber pillerin kullanım alanıda gelişmektedir. Piler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Atık piller ise Yeniden kulanılabilir durumda olmayan çevreye olumsuz etkileri olan ve  diğer atıklardan ayrı toplanması gereken piller  olarak adlandırılır.

Atık piller gerektiği şekilde toplanmadığı ve bertaraf edilmediği durumlarda çevreye ciddi zararlar verir. Pillerin içerisinde elektrik olduğu düşünülse de piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğü için içerisinde uygun koşullarda elektrik enerjisine dönüşebilen çeşitli  kimyasallar bulunur.  Kullanılmış piller (atık piller) çevreye bilinçsiz bir şekilde atıldığı zaman içinde kimyasal maddeler ve ağır metaller ayrışarak toprağa, yer altı sularına, yüzey sularına; denizlere göllere akarsular nehirlere vb. karışarak canlı çevre sağlığı açısından ciddi zararar vermektedir. 1 adet kalem pil 800.000 L suyu ve 4 m3 taprağı kullanılamaz hale getirir.

Yüzey sularına, yer altı sularına veya toprağa karışan atık pillerin içindeki ağır metallerin ayrışması sonucu zehirli etkiler oluşturabilir.  Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum,kobalt, demir,nikel ve çeşitli kimyasal maddelerden üretilir. Bunların ayrışması ve toprağa karışması ardından yer altı sularına karışması sonucunda en başta toprak kullanılamaz hale gelir. Aynı zamanda ağır metallerin karıştığı yüzey suları ve yer altı suları sudaki canlılarında hayatında olumsuz yönde etkiler ve canlı ekosistem alt üst olur. Canlı ölümleri gerçekleşir ve besin zinciri bozulur.

Bu maddeler çeşitli yollarla vücudumuza alındığında kanser mide ve bağırsak hastalıklar deride lekeler ve renk değişikleri ciddi nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, böbrek ve karaciğer hastalıkları  gibi hastalıkların yanı sıra daha ciddi boyutlara ulaşarak ölümcül boyuta ulaşabilir. Tüm ağır metallerin tehlikeli olmasının yanı sıra özellikle civa doğada bozulmaz ve halk sağlığı açısından ciddi bir toksittir. Akan pildeki cıva  hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur. Beyin dokularının tahribinden kromozomlarda meydaha gelen tahribat sonucu oluşabilecek sakat doğumlara kadar ciddi etkileri vardı. Ölümcül etkileri olabilir.

Piilerin Geri kazanımı ve ekonomiye tekrar katılımının sağlanması mümkündür. Ömürleri tükenip atık haline gelen piller naylon veya karton kutularda biriktirelerek belediyelerin belirlemiş olduğu bazı toplama merkezlerinde veya hastane okul gibi yerlerde bulunan atık pil toplama kutularında biriktirilmelidir. Atık pillerin bertaraf edilmesi sürecinde ayırma tesislerine götürülen piller kimyasal yapılarına göre ayrılarak geri dönüşümü sağlanabilecek olanlar çeşitli işlemlerden geçirilerek ham madde olarak kulanılabilir. Örneğin; çatal, bıçak, saat, cep telefonu kalem vb. birçok ürünün ham maddesi olarak kullanılır.